KİTABIN ADI : Zehra 
 YAZARI : Nabizade Nazım
 BASIM YILI Aralık 2018 
 FİYATI 14,81 TL 
 ISBN 978-605-2338-49-0 

Zehra, Tanzimat ile gelen değerler sistemindeki değişikliğin kadın-erkek ilişkilerine yansımasının edebi göstergelerinden birdir. Nabizade Nazım, bu romanında realizm ve natüralizm akımının etkisiyle insan ilişkilerinin çeşitli boyutlarını ve bunların yaratabileceği sorunları Tanzimat’ın yeni insan tipinin ruhunda denemek istemiştir.