KİTABIN ADI : Yûsuf Hâlis
 YAZARI : Dr. Metin Oktay
 BASIM YILI :
 ISBN :

Yûsuf Hâlis’le ilgili yaptığımız araştırmada hayatını, edebî yönünü ve eserlerini kapsayan müstakil bir çalışmanın bulunmadığını gördük. Tanzimat döneminin önemli yazarlarını etkilemesine rağmen şimdiye kadar gerektiği ve hak ettiği ölçüde değerlendirilmemiş olan Yûsuf Hâlis’in yazdıkları titizlikle tahlil edildiğinde onun XIX. yüzyıl Osmanlı kültür ve edebiyatının anlaşılmasına yardımcı olacak birçok hususa sahip olduğu görülecektir.