Yörüklerin tarihe sahnesine çıkışı Türklerin tarihte varoluşundan günümüze kadar uzanmaktadır. Yörükler, Türk tarihi için son derece önem arz etmektedir. Karakteristik olarak vatansever, cesur, yiğit; fiziksel açıdan güçlü, kuvvetli olan Yörükler, Türk tarihindeki savaşlarda ön saflarda yer alarak Türk tarihinin akışına olumlu yönde etki etmiştir. Kültürel açıdan değerlendirmek gerekirse Yörükler, Türk kültürünün varlığını korumasında, gelişmesinde ve çeşitlenmesinde elçilik görevi üstlenmiştir. Anadolu’daki mevcut Türk kültürünün Orta Asya Türk kültürü ile benzerlik gösterdiği bilim dünyasınca kabul edilen bir görüştür. Yörükler, Orta Asya Türk kültürünün Anadolu’ya taşınmasında anahtar rol oynamışlardır. Konargöçer yaşam tarzını benimsemiş olan Yörükler, göçler sırasında farklı topluluklarla karşılaşmalarına rağmen kendi kültürlerini korumayı ve geliştirmeyi başarabilmiştir. Bu durum Yörüklerde gelişmiş kültür bilincinin varlığını kanıtlar niteliktedir.

KİTABIN ADI: YÖRÜK ARAŞTIRMALARI-1
YAZAR: Doç. Dr. Fatih USLU
BASIM YILI: ARALIK-2022
ISBN: 978-625-7057-85-1