KİTABIN ADI : Yeni Ekonomi
 YAZARI : Haldun Soydal
 BASIM YILI : 2010
 ISBN : 97860561314-2-4

Başlangıçta kaos vardı..

(Heseidos / Theogonia)

Dünya kaosta yaratıldı. Bing Bang kaosun fizik mekaniği adıydı. Evvel ve ezel, kaos ile oluştu. Dünyanın tüm devrimleri kaosun sonucuydu. Dinler tarihinde hep kaos vardı; Mu-sa Firavunu kaosta boğdu, Nuh tufandankaosta çıktı. İsa, Ortadoğuda kaosun kurbanı oldu, Muhammed kaosu dindirdi.

Savaşlar, ihtilaller,ekonomik krizler,kırılma noktaları kısacası; dünyanın tüm doğum sancıları kaotikti. 11 Eylül’ de oluşan kaos, bugünkü yeni dünya düzeninintemeli oldu; kü-resel dünya 11 Eylül kaosu sonrasında şekillendirildi. Hegel hepkaosu aradı, diyalektiği kaosta buldu. Marx’ın çatışması, kaotikti.
Başlangıçta kaos vardı, bugün ve yarın da…
Dünya ‘nın son kaosu da, Sur’un üfürüldüğü kıyamet olacak.