KİTABIN ADI : VİYANA’DA TÜRK İZLERİ
 YAZAR : RUBİNA MÖHRİNG
 BASIM YILI : Aralık-2021
 ISBN : 978-625-7675-62-8

ÇEVİRMEN: PROF.DR.SELÇUK ÜNLÜ

Sadrazam ve misafir Türk İşçisi -ikisi de- “Viyana’nın Türk Yüzü”ne dahildir. Bu kitap, 1529 ve 1683 senelerindeki Türk muhasaralarından zamanımıza kadar uzanan geniş bir kavis çizmekte olup Viyana’yı Türk yüzüyle görmek için bir giriştir.

Dr. Rubina Möhring, 195’de Berlin’de doğmuştur. Tarihçi ne Avusturya Televizyonunda dış politika redaktörüdür. Uzmanlık sahası Afganistan, Almanya, İsviçre aktüel dokümantasyon ve Avusturya’daki Türklerdir. Türkiye ile özel ve mesleki bağlantısı vardır. Büyükbabası Martin Kiessling, Ankara’nın inşası için Atatürk’ün Türkiye’ye davet ettiği mimarlardandır. Yazarın bizzat kendisi Birinci Dünya Harbi hakkında kaynak araştırması yapmak üzere “Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu Arasındaki İlişkiler (1908-1912)konulu doktara çalışması ile ilgili olarak Türk Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde araştırma yapmış olup ve uzun süre İstanbul’da yaşamıştır..