Bu kitaba konu olan Uşaklı Derûnî’ye ait şiirlerden ilkiyle de bu taramalar sırasında karşılaştım. Metin, şairin yaşadığı devirde cari olan ilimleri ve bu ilimleri öğrenmek için okunması gereken kitapları konu aldığı mesnevisiydi ve bu hâliyle hayli ilgi çekiciydi. Elbette ilk temennim üzerinde bir çalışma yapılmamış olmasıydı. Lakin kısa bir araştırma sonunda metnin geniş ve doyurucu bir incelemeyle birlikte 2003 yılında Şükran Fazlıoğlu hoca tarafından makale olarak neşredildiğini gördüm. Fazlıoğlu aynı zamanda müellif ve eserleri hakkında da mevcut malumatı bir araya getirmişti. Şairin başka şiirleri olabilirdi, belki divanı / divançesi… Aklım bu metinde kalmakla birlikte önümde doktora tez süreci vardı ve belki ileride tekrar dönüp bakarım düşüncesiyle onu bir kenara koymuştum.
Aradan on yıl geçti. 2018 yılında son yıllarda birçok eski edebiyatçının yaptığı gibi mecmualar arasında eşelenirken Millî Kütüphanede bulunan ve bazı kayıtlardan Uşak’ta derlendiği anlaşılan bir mecmuada ilim mesnevisinin bir kopyasıyla karşılaştım. Mecmuada bu mesneviden başka Uşaklı Derûnî’ye ait 4 parça daha şiir vardı.

KİTABIN ADI: UŞAKLI DERÛNÎ VE DİVANÇESİ
YAZAR: İSMAİL AVCI
BASIM YILI: AĞUSTOS-2023
ISBN: 978-625-6401-87-7