KİTABIN ADI : Tutiname
 YAZARI : Bekir Direkci
 BASIM YILI : Aralık 2019
 ISBN : 978-605-7600-89-9

Hint kaynaklarında “Sukasaptati (Çukasaptati) yani Papağanın 70 Masalı olarak bilinen Türkçede ise Tûtînâme adıyla anılan eserin Rodos ve Bodleian nüshalarını karşılaştırmayı, her iki nüshada farklı kelime, yapı ve ekleri tespit etmeyi ve bir nüshada olup da diğerinde bulunmayan bölümleri tamamlamayı amaçladık.

Bilindiği gibi en eski Türkçe Tûtî-nâme çevirisi Bodleian Library nüshasıdır. Bizim çalışmamızın dayanak noktası olan Tûtî-nâme’nin Rodos yazması, Muhammed bin Abdullah en-Nahif tarafından 1564 yılında istinsah edilmiştir. Bodleian Library nüshası ise 1538 yılında istinsah edilmiştir. Çalışma Giriş, Tenkitli Metin, Sözlük ve Tıpkıbasım olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, her iki nüshanın tanıtımı, tutinâmeler ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Tenkitli Metin bölümünde Rodos nüshası esas alınarak transkripsiyonlu metin ortaya çıkarılmış, iki nüshada görülen farklılıklar dipnotlarda gösterilmiştir.