KİTABIN ADI : Türkiye’nin Emile Zola’sı Salahaddin Enis
 YAZARI : Yrd. Doç. Dr. Vahit Tane
 BASIM YILI : 2015
 ISBN : 978-605-5262-77-8

Edebi eserleri ve gazetecilik faaliyetleri ile Türk edebiyatında önemli bir yeri bulunan Salahaddin Enis Atabeyoğlu’nun hayatını ve tüm edebi eserlerini bir
bütün halinde inceleyen bir çalışma yoktur. Elimizde ansiklopediler, kimi anı kitapları ve Bataklık Çiçeği kitabının başında oğlu Cem Atabeyoğlu’nun verdiği sınırlı bilgiler dışında yeterli bilgi bulunmamaktadır.