Toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma ile elde edilmek istenen; eşitlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili tüm boyutların, ülkenin kamu politikalarına ve kamusal etkinliklerine yansıtılmasıdır. Toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma kamu politikalarının stratejik olarak planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında varlığını göstermelidir. Toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma kavramı, temelde bir insan hakkı süreci üzerinden başlatılan cinsiyet eşitliğinin olumlu ayrımcılık politikaları ile fırsat eşitliğine dönüştürülmesi, kısmi eşitlik politikalarından vazgeçilerek bütünleştirici ve dönüştürücü politikalar üzerinden oluşturulması sürecidir. Kısaca toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kamu politika süreçlerine dahil edildiği bir usul ya da yöntemdir.

KİTABIN ADI: TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYETİ ANA AKIMLAŞTIRMA STRATEJİSİNİN KALKINMA PLANLARI ÜZERİNDEN ANALİZİ
YAZAR:TUĞBA DAMGACI
BASIM YILI: EYLÜL-2023
ISBN: 978-625-6401-93-8