Türkiye’de Sosyal Bilimler Literatüründe Yörükler isimli bu eserde 1922-2022 yılları arasında Türkiye’de yapılmış Yörük/Yürük başlığını taşıyan araştırmaların analizi yapılmaktadır. Bu eser örneğinde olduğu gibi, sosyal bilimler alanında araştırma konularının geniş bir yelpazede toplanması sebebiyle bibliyografya türünde hazırlanan el kitapları önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde bütün kaynaklar dijital ortama aktarılmadığı gibi, kütüphane veri tabanları da istenilen düzeyde olmadığı için literatür taramaları sırasında yeterli dokümana ulaşılmasında bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu zorluklar neticesinde gözden kaçan yayınların bulunması sebebiyle zaman zaman benzer konularda çalışmalar yapılabilmektedir. Bütün bu durumlar göz önünde bulundurularak hazırlanan eserimizle bu alanda çalışacak araştırmacılara derli toplu bir veri sağlanması hedeflenmiştir. Yörükler üzerine kaleme alınmış binden fazla eserin peşine düşerek bir asrın muhasebesinin yapıldığı bu eser, Yörüklerin dili, inancı, kültürü, folkloru, edebiyatı ve tarihine dair araştırmaların yer aldığı önemli bir başvuru kaynağı özelliğini taşımaktadır.

KİTABIN ADI: TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLİMLER LİTERATÜRÜNDE YÖRÜKLER
YAZAR: PROF.DR.HÜSEYİN MUŞMAL-HANİFE BÜŞRA GÖZEL
BASIM YILI: MAYIS-2023
ISBN: 978-625-6401-66-2