Türk milliyetçiliği ideolojisi aslında çoğu zaman partiler üstü bir kavram olarak kabul edilir. Ortak bir konsensüs varmış gibi bir tavır sergilenir. Ancak her siyasi partinin Türk milliyetçiliğini kavrama ve algılama şekli, düzeyi ve politikasına yansıtma biçimi farklılıklar arz etmektedir. Bu da daha çok kendi tarihi gelenekleriyle, yaşanmışlıklarıyla ve zaman içindeki dönüşümleriyle doğrudan ilgilidir. Türkiye’de siyasi hayatın ana tartışma konuları olan anayasa, hukuk devleti, siyasi partiler, seçim, siyasi ideolojiler, millî iktisat, devletçilik, liberal ekonomi gibi bir dizi mesele Osmanlı imparatorluğunun son yüzyılından bugüne uzanan bir zaman dilimi içinde şekillenmiştir. Türk siyasi hayatının siyasal, düşünsel, kurumsal ve iktisadi dinamiklerini söz konusu meseleleri tarihsel gelişimleri içinde değerlendirmeden anlamak mümkün değildir. Türkiye’de, liberalizm, muhafazakarlık, milliyetçilik gibi ideolojilerin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşabilmek ve bu fikriyatı savunan siyasi kuruluşları (parti ya da partileri) tarihteki rollerini ele alabilmek için de bir geçmiş, bugün ve gelecek perspektifine ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır. Söz konusu bu çalışmada bir yandan Türk milliyetçiliği fikriyatını irdelerken öbür yandan Türk milliyetçiliği fikriyatının belli başlı siyasi partiler tarafından nasıl ele alındığı, hangi bakış açısıyla programlarında, siyasalarında yer aldığını ortaya koymaya çalıştık.

KİTABIN ADI: TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER ve MİLLİYETÇİLİK
YAZAR: MUSTAFA YİĞİT
BASIM YILI: ARALIK-2022
ISBN: 978-625-8414-00-4