Dilin en yetkin ve kullanışlı iletişim aracı olduğu gerçeği,
dilin en basit tanımından karmaşık yapısını anlatan en kapsamlı tanımına kadar her türlü tanımında kendisine yer bulan bir betimlemedir. Zamanla değişen ve gelişen dünya düzeni, iletişim biçimlerinin ve kanallarının da değişmesine yol açmıştır. Ancak insanlar arası iletişimin büyük oranda dilin söze dayalı biçimiyle karşılandığı da bir gerçektir. İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan iletişim ve ona bağlı olarak ürettiği söz varlığı, genel olarak bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte çalışmada insanın hareketlerini, kılışlarını, oluşlarını, durumlarını karşılayan, cümlenin ana ögesi ve kurucusu olan fiillerin sözel sürece yönelik kavram alanına giren türleri ele alınmıştır.

KİTABIN ADI: TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İLETİŞİM FİLLERİ
YAZAR: DR. MEDİHA MANGIR
BASIM YILI: EKİM-2023
ISBN: 978-625-6775-21-3