KİTABIN ADI : TÜRKÇENİN ACI GÜNLERİ
 YAZARI : PROF.DR.AHMET SEVGİ
 BASIM YILI : Eylül 2020
 ISBN : 978-625-7057-51-6

Dinde reform ne kadar yanlışsa, din anlayışında reforma gitmek de o kadar zorunludur.

***

Esas olan din yolunda “ölmek” ve “öldürmek” değildir. Esas olan; hakkı, adaleti, dürüstlüğü ve güzel ahlâkı yeryüzüne hâkim kılabilmektir.

***

Amacımız; dinî hayatımızın “şekil”den kurtarılarak “rûh”a inilmesine katkı sağlamak, dinin birtakım İsrâiliyyat ve hurafeden arındırılmasına karınca kararınca önayak olmaktır.