KİTABIN ADI : TÜRK FELSEFESİ
YAZAR : İSMAİL TAŞ
BASIM YILI : AĞUSTOS-2022
ISBN : 978-625-8414-29-5

Her ulusun, her medeniyetin hatta farklı iklimlerin farklı düşünme biçimleri ve dolayısıyla farklı düşünceleri vardır. Antik dönemde üretilen Yunan düşüncesi de bunlardan biridir. Söz konusu düşünce biçiminin adı, Yunanca “philosophia” teriminin karşılığı olarak Arapça telaffuzuyla birlikte dilimize “felsefe” olarak geçmiştir. Söz konusu ifade daha sonra Orta Çağ’da da kullanıldığı gibi zannedildiğinin aksine özel bir düşünce biçimi değil, dönemin bütün bilimsel etkinliklerine toptan verilen bir isimdir ve bu anlamda felsefe tam da “düşünce” karşılığında kullanılmış olan bir terimdir. Kitabın yazarı için “Türk düşüncesi” adının kullanılmasının hiçbir sakıncası olmamakla birlikte sadece “Türk düşüncesi”ni defolu bir düşünce olarak gören ya da bunu kabullenmiş ve Antik Yunan düşüncesinin metinlerine sığınarak felsefe yapma imkânı bulabilenlere karşı takınılan ideolojik bir tavır söz konusudur. Dolayısıyla kitabın adının “Türk Felsefesi” olarak verilmesinin özel ve ideolojik bir kastı vardır.