KİTABIN ADI : TÜRK EFSANELERİNDE TAYYİMEKÂN TAYYİZAMAN OLGUSU
YAZAR : SEZAİ DEMİRTAŞ
BASIM YILI : EYLÜL-2022
ISBN : 978-625-8414-42-4

Hayatın merkezinde yer alan bu iki olgunun insanı sınırlaması, onun düşünce dünyasını önemli ölçüde etkilemiş bunun sonucu olarak da zaman ve mekânı aşarak özgürleşme arzusunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Tıbbın imkânlarını geliştirmek suretiyle yaşam kalitesini ve süresini uzatmaya çalışan, uzaya çıkarak dünya dışındaki gezegenlerde farklı yaşam alanları olup olmadığını araştıran, teknolojiyi geliştirerek istediği mekânlar arasında hızlı bir şekilde seyahat etmek isteyen ve zamanda yolculuk yapabilmenin yollarını arayan insanoğlunun bütün bu çabaları belki de zaman ve mekân arasındaki sıkışmışlık duygusunun yansımalarıdır. Bu araştırmanın konusu olarak seçilen tayyimekân ve tayyizaman olguları, mistik bir anlayışa dayanmakla birlikte insanoğlunun bitmek bilmeyen ölümsüzlük ve özgürlük arzusundan da izler taşımaktadır.
İlahiyattan felsefeye, edebiyattan psikoloji ve sosyolojiye kadar birçok bilim dalının araştırma alanına girebilecek tayyimekân ve tayyizaman olgularını sözlü kültür geleneği ürünlerinden efsaneler örnekleminde inceleme düşüncesinin eseri durumundaki bu araştırma, özü itibarıyla bir motif çalışması niteliğindedir.