KİTABIN ADI : Türk Demokrasi Tecrübesi
 YAZARI : Süleyman Güngör
 BASIM YILI : Eylül 2019
 ISBN : 978-605-7600-53-0

Türk Demokrasi Tecrübesi, her bir konusu ve dönemi uzun tartışmalarla ele alınması gereken geniş bir çerçeveyi işaret etmektedir. Elimizdeki derlemeyi, her bir yazının ele aldığı konuya kuşatıcı bir giriş olması ya da nitelikli bir katkı sunması dolayısıyla kitap bütünlüğünde bir arada bulundurmanın düşünce dünyamızı renklendireceği düşüncesindeyiz. Bu derlemede, uzak geçmişe kadar gitmeden Millî Mücadele döneminden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 20. Yüzyıldaki birikimi ve 21. Yüzyılın ilk çeyreğindeki sorunları ve cevapları üzerine kıymetli çalışmalar yer almaktadır. Eserde yer alan bölümler genel olarak ardışık tarih dizimi içerisinde bir bütünün izini sürmektedir. Bazı bölümlerde ise, bu akış içerisinde yer bulan kurumlar, sorunlar veya kavramlar üzerine eğilmektedir.