KİTABIN ADI : Tarık
 YAZARI : Abdülhak Hamit Tarhan
 BASIM YILI : Mart 2016
 ISBN : 978-605-9269-09-4

Abdülhak Hamit Tarhan’ın beş ayrı tiyatro eserinde Endülüs’ü konu edindiği dikkati çeker. İspanya’da Müslüman-Arap hakimiyetinin sona erişini anlattığı Nazife ile (1876) başlayan bu seri, tarihin en süratli fetihlerinden birini gerçekleştiren Târık b. Ziyâd’ı merkeze alan Târık (1879) ve Endülüs’ü fethetmeyi ilk kez planlayan Musa b. Nusayr ve oğlu Aziz b. Musa’nın başına gelenleri işlediği İbn Musa ile (1880) devam eder. 1880’de neşrettiği Tezer adlı eserinde ise Endülüs hükümdarı III. Abdurrahman’ın hayatındaki on beş günlük zaman dilimini ele alan Hamit, beş kitaplık bu seriyi Araplar’ın İspanya’dan çekilmelerini anlatan Abdullahüssagîr ile (1917) tamamlar.