KİTABIN ADI : KISSA-İ YÛSUF
 EDİTÖR : Şerife AKPINAR
 BASIM YILI : Aralık-2021
 ISBN : 978-605-9269-18-6

Tevbe eyledi Yūsuf ol dem hemān

Kaçdı andan ḳapuya oldı revān

                     ***

Ṭutdı pirāhenini çün ḳavradı

Ḳapudan ṭaşraya Yūsuf ṣıçradı

Yūsufuñ ard etegi anda yırtılur 1190a

Bir pāresi Zelḫā elinde ḳalur

          ***

Ve ger ne yırtuġı ardında ise

Ṣuç Zelįḫānıñdır her naṣıl ise

Gördiler ardında imiş yırtuġı

Bildi sulṭān Zelḫā ṣuçlu oldıġı