KİTABIN ADI : Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Sadeleştirilmiş Metin) 
 YAZARI : Şemseddin Sami
 BASIM YILI Aralık 2018 
 FİYATI 12,96 TL 
 ISBN 978-605-2338-76-6 

Şemseddin Sami’nin 1872 yılında Hadîka gazetesinde fasiküller hâlinde yayımladığı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı romanı Türk edebiyatında Batılı tarzda yazılmış ilk roman olma özelliğini haizdir. Otuz altı bölümden oluşan roman, “Feth-i Kelam” adlı bölümle başlayıp “Hatime” bölümüyle sona ermektedir.

Şemsettin Sami, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı romanda çağdaşları gibi geleceğe dayalı toplum yapısından modern topluma geçişi ve bu geçişte kadının toplum içindeki yerini işlemiştir