KİTABIN ADI : Söz Yazı Kitap
 YAZARI : Murat Tala
 BASIM YILI : Haziran 2019
 ISBN : 978-605-7600-15-8

Bu kitap İslâm telif geleneğinde bilginin sözlü kültürden yazılı forma aktarılış serüvenlerinden birine ışık tutuyor. Bilginin sözlü kültürden yazılı forma geçiş sürecinin aşamalarını “Söz Yazı Kitap” ifadesiyle özetliyor. Söz otorite hoca tarafından aktarılan metne, yazı öğrencinin kaydettiği şeye, kitap ise yazılı forma aktarılan bilginin çıktısına vurgu yapıyor. Kısaca eser ilim, eğitim ve öğretim geleneğinin bir halkası olup imlâ ve emâlî kitaplarında görünür hale gelen ve hoca-talebe-kitap ilişkisinin temsilcisi olan bu sürecin bir ders verme, sıra dışı bilgileri depolama, bilgi derleme, derlenen bilgileri yazılı olarak aktarma, kitap yazma ve yazdırma faaliyeti olduğuna işaret ediyor. Kitap ayrıca, söz konusu geleneğe ait bir ürünün içeriğini analiz ediyor.