KİTABIN ADI : Solunum Yolları İmmünolojisi ve Hastalıkları – İmmünoloji (Bağışıklık) Ana Prensipleri
 YAZARI : Metin Tulga
 BASIM YILI : Haziran 2019
 ISBN : 978-605-7600-36-3

1.Haziran 1933 yılında Burdur’da doğmuşum. Çocukluğum Muş’un Varto kazasında geçti. İlkokulu Yozgat, Edirne, İstanbul ve Ankara’da, Ortaokul ve Liseyi Ankara, Eskişehir ve Kütahya’da bitirdikten sonra 1959 yılında İstanbul Tıp fakültesinde, Tıp doktoru olarak diploma aldım. Aynı yıl Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde görev alarak çalıştığım bir buçuk yıl içersinde ilçe sağlık merkezi ve ana çocuk sağlığı merkezlerini kurdum. Tekirdağ Topçu Taburu ve garnizon tabipliği görevini takiben, Ağrı hükümet tabipliğine atandım. Önce Verem Savaş başhekimi sonra Sağlık müdür vekili olarak kurulmakta olan sosyalizasyon çalışmalarını yönettim. Heybeli ada sanatoryumunda kursa katıldıktan sonra Ağrı ili verem mikrofilm taramalarında görev aldım ve teşhis ve tedavide etkili verem dispanserini kurarak , verem çalışmalarını köylere kadar yayılmasını sağladım. 1966 yılında Almanya’ya giderek, Akciğer ve Bronş hastalıkları Uzmanlığımı tamamladım Solingen şehri Akciğer hastanesinde Bronkoloji ve Astım bölümünü kurarak, 4 yıl yönettim. Türkiye’ye dönüşümde, Sağlık bakanlığının direktifleriyle Bronkoloji ve kanser teşhis kliniğinin kurulmasını organize etmek üzere İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Göğüs hastalıkları bölümünde ve İstanbul verem savaş başkanlığı bünyesinde çalışmalarımı sürdürdüm. Askeri yönetim kurulması üzerine, görevimden istifa ederek Taksim’deki muayenehanemde görevimi devam ettim. 10 yıla yakın Osmanoğlu hastanesinde kurduğum Astım Alerji bölümünde çalıştıktan sonra, 9 yıldır Antalya Gazipaşa’daki özel muayenehanemde çalışmalarıma devam ediyorum. Almanya ve Türkiye de çok sayıda Tıbbi bildiri ve araştırmalarım yanında, “Astım nedir ve Nasıl tedavi edilir?” adlı ve “Alerjik hastalıklar” adlı kitaplarım yayınlanmıştır.