KİTABIN ADI  Sinema’nın Kayseri’deki Serüveni
 YAZARI :  Yaşar Elden
 BASIM YILI  –
 FİYATI  –
 ISBN  –

Sinemanın Anadolu illerindeki ya da klasik deyimle taşradaki gelişim sürecine ilişkin çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bunun en önemli nedeni kuşkusuz bu tür çalışmalar için gerekli bilgi ve belgelere ulaşabilmenin kolaylıkla gerçekleşmediğidir. Bugün birçok akademisyen, yerel tarihçi/araştırmacı tozlu raflar arasında kalmış bilgi ve belgelerden, gazete köşelerinde yer alan bilgilerden, çoğu zaman da döneme tanıklık eden kaynak şahıslardan veya bunların yakınlarından yararlanarak hazırladıkları çalışmalarla bu tür kısıtlılıkları aşmaya, yakın tarihimizin bilinmeyen olay ve olgularını açıklamaya ve bu konudaki yorumları zenginleştirmeye çalışmaktadır. “Sinemanın Kayseri’deki Serüveni” bu çabaların yeni bir örneğini oluşturmaktadır. Çalışma yalnızca sinemaların kendisine odaklanmamış sinemanın gelişim sürecini ve bu sürecin doğasını kentin tarihsel-toplumsal koşullarıyla birlikte değerlendirmeye çalışmıştır.