KİTABIN ADI : Seyfettin Başçıllar
 YAZARI : Mehmet Soğukömeroğulları
 BASIM YILI : 2014
 ISBN : 978-605-5262-59-4

II. Yeni şiirinin önemli simalarından biri olan, her ne kadar şahsı herhangi bir gruba kendini dâhil etmese de, Seyfettin Başcıllar; Cemal Süreyya, Muzaffer Erdost, Bekir Sıtkı Erdoğan, Orhan Duru, Behçet Necatigil (Ülkü Tamer’in ifade ettiğine göre) gibi önde gelen şairlerin ve Talat Sait Halman, Gönül Pultar, Ekrem Karadişoğulları gibi akademisyenlerin taltifini kazanmış, ancak Türkiye’de fazla kalmadığı için şiirleri üzerine hiç çalışma yapılmadığı gibi, diğer yazıları da unutulmuştur. Ancak Ülkü Tamer’in onun şairliği konusundaki övücü cümleleri Seyfettin Başcıllar’ın şiir sahasında oldukça güçlü olduğunu kanıtlar. Seyfettin Başcıllar’ın bizim için diğer önemli yönü Kilis’in yetiştirmiş olduğu önde gelen şairlerden birisi olmasıdır. Bundan dolayı Seyfettin Başcıllar’ın şiirlerini, düşünce yazılarını ve hakkında yazılanları bir kitap altında toplamayı kendimize bir görev saydık.