KİTABIN ADI : Sergüzeşt (Orjinal Metin) 
 YAZARI : Sami Paşazade Sezai 
 BASIM YILI Mart 2018 
 FİYATI 14 TL 
 ISBN 978-605-2338-40-7 

Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt’i esaretle başlayan, döneminde evrensel boyutta sıkça romanlara konu olan kölelik kurumunu eleştiren ve insandaki merhamet duygularını canlandıran, hürriyet isteği ile sona eren bir romandır. Milli Eğitim Bakanlığının ortaöğretim öğrencileri için belirlediği “100 Temel Eser”den biridir. Türk romanı açısından eserin önemi, romantizmden gerçekliğe geçişin ilk örneklerinden olması nedeniyledir.