KİTABIN ADI : Se-Zebân
 YAZARI : Gökhan Ölker
 BASIM YILI : 2013
 ISBN : 978-605-5262-25-9

Bir milletin kültür hazinesi olan sözlükler dil öğretiminde daima başvurulan birincil kaynak olmuştur. Tarihî süreç içerisinde birçok yabancı milletle sosyal, siyasi ve kültürel birliktelik içerisinde bulunan Türk milleti de sözlüklerin bu ehemmiyetine istinaden bazen kendi dilini öğretmek bazen de ötekinin dilini öğrenmek için yüzlerce sözlük kaleme almıştır. Arap sözlükçülük geleneği ile yazılan elde mevcut ilk sözlüğümüz Divânü Lügâti’t-Türk’ten bugüne kadar hem yabancı dillerin, hem de Türkçenin söz varlığını ortaya koyan sözlükler başta olmak üzere hemen hemen her alanda ve her türde modern sözlükler yazılmıştır.