KİTABIN ADI : Şair Evlenmesi
 YAZARI : İbrahim Şinasi
 BASIM YILI : Aralık 2016
 ISBN : 978-605-9269-70-4

Şair Evlenmesi, türünün ilk örneği sayılması bakımından olduğu
kadar, tiyatro türünü ülkeye taşıması bakımından da kayda değer bir eserdir.
Tanpınar’ın ifadesiyle: “Şair Evlenmesi’nin ehemmiyeti, sade ilk tecrübe oluşunda kalmaz. Bu küçük piyeste bugün bile alınacak dersler vardır.”