KİTABIN ADI : Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları
 YAZARI : Kadir Canöz
 BASIM YILI : 2010
 ISBN : 978-605-61314-0-0

Sanayi devrimi’nden günümüze gelinceye kadar geçen süreçte üretimde meydana gelen bolluk ve çeşitlilik, hedef kitlelerin dikkatini çekecek, onların beğenisini kazanarak elde kalmasını sağlayacak farklı arayışlara sevk etmiştir. Bu arayışlar ise, kimi zaman reklamı, kimi zaman propagandayı ,kimi zaman pazarlamayı ,kimi zaman da halkla ilişkileri gündeme getirmiştir.bunlardan özellikle halkla ilişkiler, günümüz toplumlarının beklentilerine cevap veren yegane uygulama olarak ön plana çıkmış, kuruluşa duygusal anlam (sevimli,hırçın,başarılı,yararlı vb) yükleyerek farklılaştırma yanında, hedef kitle ile samimi ve karşılıklı iletişim kurmada,sempati oluşturmada ve kuruluşun yaşamsal devamlılığının sağlanmasında da önemli bir etken olmuştur.