Sinema, sadece bir sanat formu değil, aynı zamanda tarih boyunca sürekli değişen toplumsal, siyasal ve teknolojik dinamiklerden etkilenen bir kitle iletişim aracıdır. Her dönemin özgün izlerini taşıyan filmler, bu değişimleri bize görsel bir dilde aktarır. Bu, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda döneminin kültürel ve toplumsal yansımalarını barındıran, bizi geçmişle ve gelecekle buluşturan bir köprü olduğunu gösterir.
Toplumsal hareketler, politik değişiklikler veya teknolojik
ilerlemeler, sinemanın hem içeriğini hem de biçimini şekillendirir. 1960’larda Amerika’daki sivil haklar hareketi veya 70’lerin sonlarındaki feminist hareket gibi toplumsal dönüşümler, sinemanın temalarında ve karakterlerinde de hissedilir bir şekilde yer bulmuştur. Teknolojik ilerlemeler, sinemanın görselliğini, sesini ve hatta izleyici ile kurduğu ilişki biçimini değiştirmiştir. Renkli filmin, sesli filmin veya dijital sinemanın ortaya çıkışı gibi teknolojik dönüm noktaları, sinemanın anlatım biçimlerini kökten değiştirmiştir.

KİTABIN ADI: PERDENİN ÖTESİ: FARKLI BAKIŞ AÇISIYLA SİNEMA
YAZAR: MELTEM CEMİLOĞLU
BASIM YILI: EKİM-2023
ISBN: 978-625-6775-08-4