Bütün dünyada görülen Koronavirüs (COVID-19) salgını, toplum sağlığının değerini ve stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Sağlıklı bir toplum, yaşanabilir bir çevre, temiz gıda ve içme suyu temini artık devletlerin öncelikli konuları arasında girmiş, sürdürülebilir bir sağlık politikasının şekillenmesine neden olmuştur.
Uşak şehri özelinde, sağlık tarihinin ele alındığı bu eserde, geçmişten günümüze yaşanan salgın hastalıklar, doğal afetler, sağlık hizmetleri örgütlenmesi, sağlık ve sosyal yardım hizmeti veren kurumların zaman içerisindeki gelişimi, sağlık personeli sayısında yaşanan artış, sağlık hizmetlerinin niteliği ve sağlık hizmetinde en önde görev yapan sağlık çalışanlarının özgeçmişleri üzerinde durulmuştur.
Eserde, başta Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde bulunan belgeler olmak üzere, yerel ve ulusal gazete haberleri, dergiler, Uşak üzerine yazılmış kitap, makale ve tezlerde yer alan bilgiler, sözlü tarih çalışmaları ile desteklenerek bir metin oluşturulmaya çalışılmış, Uşak şehir tarihine yönelik çalışmalara küçük de olsa bir katkı sağlanması amaçlanmıştır.

KİTABIN ADI: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E UŞAK’TA SAĞLIK
YAZAR: MEHMET KARAYAMAN
BASIM YILI: MART-2022
ISBN: 978-625-8414-02-8