Osmanlı, en küçük yerleşim birimlerine kadar cami, mescit, tekke, zaviye, mektep, medrese gibi eğitim kurumları inşa ederek halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmıştır. Buralara yapılan tayin ve azil işleri ile ilgili 1696-1834 yıllarını kapsayan ve Ankara’daki Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtları Arşivi’nde bulunan Hurufat Defterleri önemli bilgiler içermektedir. Burada dönemin vakıfları, eğitim kurumları olan cami, mescit mektep ve medreseler ile bir nevi halk eğitim merkezi gibi faaliyet gösteren tekke ve zaviyeler hakkında ayrıntı bilgi bulmak mümkündür. Hurufat Defterleri içerisinde Pirlevganda Kazası’na ait olan kayıtlar incelenmiştir. 1108-1250/1696-1834 tarihleri arasında tutulmuş defterler gözden geçirilmiştir. 1159 numaralı defterden 543 numaralı deftere kadar Pirlevganda Kazası ile ilgili 24 defter tespit edilmiş ve bunlar incelenmiştir.

KİTABIN ADI: OSMANLI DÖNEMİNDE TAŞKENT / PİRLEVGANDA’NIN KLASİK EĞİTİM KURUMLARI
YAZAR: RAMAZAN DEMİRTAŞ
BASIM YILI: TEMMUZ-2023
ISBN: 978-625-6401-77-8