Bir medih şairi olan Abdulaziz ez-Zemzemî X./XVI. yüzyılda Hicaz bölgesinde yaşamış, çeşitli konularda sade ve akıcı bir dille şiirler yazmış, söze güzellik katan edebî sanatları kullanarak şiirlerini edebî açıdan zenginleştirmiştir.
Zengin Arap edebiyatı birikiminin oluşmasına katkı sunan bölgelerden biri olan Hicaz bölgesinin Osmanlı hakimiyetine geçtiği yıllardaki edebî birikimlerinin incelenmesine katkı sunmak amacıyla, ez-Zemzemî ve şiirleri hakkında yapılan bu çalışmanın, dönemin edebî birikimlerini yansıtmasının yanı sıra döneme ait öne çıkan sosyal, kültürel ve tarihi özelliklere de ışık tutma konusunda katkılar sağlaması ümidiyle…

Abdulaziz al-Zamzamî, a praise poet, lived in the Hijaz region in the 10th/16th century, wrote poems on various subjects in a plain and fluent language, and enriched his poems in terms of literature by using literary arts adding beauty to the word.
This study conducted on al-Zamzamî and his poems with the purpose of contributing to the examination of the literary accumulations of the Hejaz region during when it was under Ottoman domination, which is one of the regions that contributed to the formation of rich Arabic literature, reflects the literary accumulation of the period, as well as the prominent social, cultural, and historical features of the period. With the hope of shedding light…

KİTABIN ADI: OSMANLI DÖNEMİ HİCAZ ŞAİRLERİNDEN ABDULAZİZ EZ-ZEMZEMÎ VE DÎVANI
YAZAR: ABDULLAH GÜMÜŞSOY
BASIM YILI: ŞUBAT-2023
ISBN: 978-625-6401-41-9