Osmanlı dönemi Arap edebiyatı üzerinde fazla çalışma yapılmayan ve aynı zamanda Arap dünyasında yapılan kimi çalışmalarda, olumsuz yönde eleştirilerin en sık yöneltildiği dönem olmuştur. Bu asırda şiir ve edebiyatın en güzel örneklerini ortaya koyan önemli edebiyatçılar bulunmaktadır. el-Muḥibbî de bazı eserlerde iddia edilen ve Arap edebiyatının en kötü çağı olarak bahsedilen Osmanlı döneminde yaşayan önemli bir şairdir. Şair bu dönemdeki edebî yönden zenginliğin ve ileri seviyesinin en bariz örneklerinden birisi olup dönemin en büyük tarihçi ve edebiyatçılarındandır. Bunun yanında birçok Arap dili ve tarih alanlarında eşsiz kabul edilebilecek eserler vermiştir. Ḫulâṣatu’l-Eser ve Nefḥatu’r-Reyḥâne bu eserlerin en önemlileri arasındadır.
el-Muḥibbî’nin şiirinde ele aldığı temalar incelendiğinde, şiirlerine farklı konular kullanmayı isteyen bir şair olarak karşımıza çıkmaktadır. Arap şiirinin ana ve yardımcı temalarının neredeyse tamamına el-Muḥibbî’nin şiirlerinde rastlanmaktadır. Ayrıca şair muʻarrab şiirler ortaya koymayı başarabilmiştir. Beyânî üsluplarının ve bedi sanatlarının şair tarafından ustaca ve yerinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. el-Muḥibbî’nin ortaya koyduğu şiirler de edebî yönden zayıf olarak kabul ettikleri Osmanlı devrinde parlak bir ışık gibi bu dönemi aydınlatmaktadır.

The Ottoman period was the period in which there was not much study on Arabic literature and at the same time, negative criticism was directed most frequently in some studies in the Arab world. In this century, there are important writers who put forward the best examples of poetry and literature. Al-Muḥibbî is also an important poet who lived in the Ottoman period, which is claimed in some works and mentioned as the worst age of Arabic literature. The poet is one of the most obvious examples of the richness and advanced level of literature in this period and is one of the greatest historians and writers of the period. In addition, he produced works that can be considered unique in many Arabic language and history fields. Ḫulâṣatu’l-Eser and Nefḥatu’r-Reyḥâne are among the most important of these works.
When the themes that al-Muḥibbî deals with in his poetry are examined, he emerges as a poet who wants to use different subjects in his poems. Almost all of the main and auxiliary themes of Arabic poetry are found in al-Muḥibbî’s poems. In addition, the poet arabicized was able to put forward poems. It is understood that al-beyânî styles and al-badîʻ arts were used skillfully and appropriately by the poet. The poems produced by al-Muḥibbî also illuminate this period like a bright light in the Ottoman period, which they considered to be weak in terms of literature.

KİTABIN ADI: OSMANLI DÖNEMİ ARAP EDEBİYATI EL-MUHİBBÎ
YAZAR: RAMAZAN ÖZKAL
BASIM YILI: KASIM-2022
ISBN: 978-625-8414-64-6