Anadolu; inanç, kültür, edebiyat, sanat ve tarih alanları başta olmak üzere pek çok sahada komşu coğrafyalarda neşvünema bulan medeniyet havzalarıyla yakın ilişkiler kurmuştur. Bir imparatorluk bakiyesi olan, zengin bir tarihî mirası kucaklamaya devam eden ülkemizde de Orta Asya ve Kafkasya’ya dair bilimsel çalışmaların ilgiyle takip edildiği görülmektedir.

Bu eserde üç ana disipline dair on bölüm yer almaktadır. Farklı uzmanlık alanları gerektiren metinler, listede adları verilen hakemler tarafından akademik, benzerlik oranlarını tespit eden programlarla etik değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Son aşamada editoryal inceleme yapılmış ve üç aşamayı da başarıyla geçen çalışmalar kitaba alınmıştır.

KİTABIN ADI: ORTA ASYA VE KAFKASYA DİL TARİH EDEBİYAT İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI
YAZAR: MEHTAP BAŞARIR – RIDVAN YİĞİT
BASIM YILI: ARALIK-2022
ISBN: 978-625-8414-90-5