İnsan duyguların, duygular da insanın içinde yaşar. Kişinin iç dünyasındaki duyguları açığa çıkarmasında ona yardımcı olan en önemli araç ise bedenidir. Duygular, bazen jest ve mimiklerle bazen de dille ifade edilir. Soyut bir kavram olan duygular pek çok dilde beden kavram alanına giren sözcüklerle kavramlaştırılır. Bu kavramlaştırma sadece bedensel deneyimlerle değil kişinin içine doğduğu kültürün etkisiyle gerçekleşir. Duyguların dillerde nasıl kavramlaştırıldığı konusu bilişsel dilbilimin araştırma alanlarından biridir ve çeşitli teoriler çerçevesinde incelenir. Elinizdeki çalışmada Eski Türkçe metinlerden tespit edilmiş organ adlarıyla kurulan deyimler üzerinden eski Türklerdeki duygu kavramlaştırması çağdaş, bir diğer adıyla Kavramsal Metafor Teorisi çerçevesi içerisinde incelenmiştir. Elde edilen veriler Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılarak bilişsel ve kültürel açıdan değerlendirilmiştir.

KİTABIN ADI: ORGAN ADLARIYLA KURULAN ESKİ TÜRKÇE DEYİMLERDE DUYGULAR
YAZAR: ARDA KARADAVUT
BASIM YILI: EKİM-2023
ISBN: 978-625-6775-14-5