Neoliberalizmin, ekonomik alanda varolan kamu yararı ve kamu hizmeti anlayışını değiştirmesi, diğer sektörlerde olduğu gibi, medya sektöründe değişim ve dönüşümlere yol açmıştır. 24 Ocak Kararlarını meşrulaştıran, 1980 askeri darbesi ve neoliberalizm ekseninde yeniden yapılanan medya, kamunun kontrolünden çıkıp özelleşme yolunda hızla ilerlemiştir. 1970’li yıllarla birlikte ortaya çıkan “basının holdingleşmesi” süreci, 1980’li yıllarla birlikte “holdinglerin medyalaşması” sürecine doğru yönelmiş, “basın” kavramı “medya” kavramına bırakmış; medya mülkiyeti yatay, dikey ve çapraz tekelleşme biçimleriyle medya dışındaki sermaye gruplarının kontrolüne girmiştir.

KİTABIN ADI: NEOLİBERAL POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE TÜRK MEDYASININ MÜLKİYET YAPISININ DEĞİŞİMİ
YAZAR: DR.SEYRAN EFİLTİ ATAY
BASIM YILI: HAZİRAN-2022
ISBN: 978-625-8414-22-6