KİTABIN ADI : Muhterem Katil
 YAZARI : Aka Gündüz
 BASIM YILI :
 ISBN :

“Müstakil sanat müstakil vatanda olabilir” anlayışına sahip yazarlardan biri de Türk edebiyatının Türkçü-milliyetçi kalemlerinden Aka Gündüz’dür. Şiir, tiyatro, hikâye, roman, mizah, hiciv, tenkit, fıkra ve musahabe gibi geniş bir edebî yelpazede ürün veren Gündüz, edebiyatın öncelikle toplumsal fayda yönün eğilmiştir. 1914 yılında yayımladığı “Muhterem Katil” isimli tiyatro eserinde de bu hususa dikkat etmiştir. Toplumda Türklük bilincini uyandırmak için yazdığı bu oyun, döneminde oldukça rağbet görmüş ve sahneye konulmuştur. Aradan yüzyıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen bu eserin şimdiye kadar Latin harflerine aktarılmamasını ciddi bir eksiklik olarak gördük. Türk edebiyatının ihmal edilmiş eski harfli metinlerini Latin harflerine aktarmanın bir kültür hizmeti olduğu düşüncesindeyiz. Bu kitap temelde böyle bir anlayışın ürünün olarak ortaya çıkmıştır.