Tarih, hikâyesi geçmişle ilgili olsa da etkisi mevcut dönem ve geleceği şekillendiren olgulardandır. Hem bugünün bakışı ile geçmişi okuma hem mevcut durumu olumlama hem de geleceğin izleklerini oluşturmada etkili olan tarih, tarihsel yaklaşımlarla farklı kulvarların meşruiyetini sağlamaktadır. Tarihin iletişim alanıyla birlikte ele alınması, bilginin serüveni, haberin değişimi ve toplumsal inşada haber sürecinin işlenmesini analiz etme amacını taşımaktadır. Tarih olgusuna sosyolojinin eklenmesi, kuramdan kurumsal yapılara, gündelik hayattan idealleştirilmiş söylemlere perspektifin genişlemesini sağlamaktadır.
Çalışmanın temel konusu olan milliyetçilik, her ne kadar farklı alan ve düşünürlerden hareketle; oluşum, başlangıç, gelişim, aşama, içerik, sınırlar ve sonuçları ile farklı değerlendirmelere sahip olsa da somut olan milliyetçiliğin modernite ile son üç yüz yılın toplum-devlet-birey ilişkilerinde belirleyici bir etkisi olmuştur. İdeolojiden kurama, devletten sivile milliyetçilik tartışmaları; devletin toplum ve milliyetçiliği inşa ettiği veya tam tersi milliyetçiliğin devletleri oluşturduğu tezi gibi iki uç noktada olan tartışmalarla birlikte, olgu, içerik, yapı ve işlevlerin tutum ve davranışlarla devam ettiği gözlenmektedir. Bununla birlikte tartışmalar fikri ve dini hareketlerin milliyetçilikle olan ilişkisini tekrar hatırlatmaktadır. Diğer taraftan her milliyetçilik ötekini inşa etmede temel rol üstlenmektedir.

KİTABIN ADI: MİLLİYETÇİ BASININ TOPLUM TASAVVURU TERCÜMAN VE ORTADOĞU GAZETESİ YAZILARI
YAZAR: MİHRALİ KÖSELİÖREN
BASIM YILI: ARALIK-2022
ISBN: 978-625-8414-92-9