Medeniyetler dünyası, üç mana ve gerçekliğe işaret etmektedir: Birincisi birden fazla medeniyet gerçekliği olduğunu işaretlemektedir. İkinci olarak her bir medeniyetin kendine özgü bir dünyasının var olduğuna, böyle bir dünya gerçekliğinin mevcudiyetine göndermede bulunmaktadır. Dikey ve yatay düzlemde, tarihte ve günümüzde medeniyetler dünyasının içinde yer alan medeniyetlerden her biri, bu dünya gerçekliği içinde farklı ve özgün bir dünya gerçekliğine sahiptir. Üçüncüsü bu kavram, insanların dünyada farklı medeniyetlerle birlikte yaşadıkları ve dünyayı farklı medeniyetlerle paylaştıkları gerçeğini ifade etmektedir. Medeniyetler dünyasının işaretlediği üç mana ve geçeklikten birincisi dünyada birden fazla medeniyetin mevcut bulunduğu gerçeği olduğuna göre insanlar, içinde farklı medeniyetlerin yer aldığı bir gerçekliği paylaşırlar. Böyle bir dünya gerçekliğinin dışında bir dünya yoktur. Nitekim Mezopotamya medeniyetleri, Mısır medeniyeti, Anadolu medeniyetleri, Çin medeniyeti, Hint medeniyetleri, Uzakdoğu Asya ve Japon medeniyetleri, İran medeniyeti, Orta Asya medeniyetleri, Akdeniz medeniyetleri, Afrika medeniyetleri, Amerikan medeniyetleri, Batı medeniyeti, İslam medeniyeti gibi medeniyetler, bize böyle bir dünyanın varlığını göstermektedir. Bu çalışmada, kitaptaki her bir bölümün de gösterdiği gibi bahsedilen üç işaretlemeyi içerecek şekilde medeniyetler dünyası gerçekliği olduğundan hareket edilmektedir. Bu şekilde hareket etmekle her birimizin böyle medeniyetler dünyası gerçekliğinin birer üyesi olduğumuzu kabul etmiş olmaktayız. Gerçekten de her insan birden fazla medeniyetin olduğu bir gezegende yaşmaktadır. Her birey toplumsal bir varlık olduğuna göre geniş anlamda bir medeniyet mensubudur, fakat dar anlamda bir medeniyet mensubu olmasa bile medeniyetler dünyası üyesidir.

KİTABIN ADI: MEDENİYETLER DÜNYASI
YAZAR: PROF.DR. EJDER OKUMUŞ
BASIM YILI: MART-2023
ISBN: 978-625-6401-45-7