KİTABIN ADI : Meçhul Bir Kadının Mektubu
 YAZARI : Prof. Dr. Selçuk Ünlü
 BASIM YILI : 2015
 ISBN : 978-605-5262-86-0

Zweig’in eserlerinde geriye bakış ve hâtıralar önemli yer tutar. Tercümesini sunduğumuz “Meçhul Bir Kadının Mektubu” da belli-belirsiz hatıralar yumağıdır. Hikâye, Zweig’in ruh tahlillerinin çok başarılı bir örneğini teşkil eder. Bir erkek olarak seven bir kadının ruh dünyasına nüfuz etmiş, empati yaparak duyguları bir kadın gözüyle gayet açık ve değişik bakış açılarından başarıyla yansıtmıştır. Eser akıcı bir dille yazılmış olup, sürükleyici bir hikâyedir. Zweig’in psikolog yanını belirgin biçimde yansıtmaktadır.