KİTABIN ADI : Masal Ve Peri (Anadolu Sahası Türk Masalları Örneğinde)
 YAZARI : Dr.Ünsal Yılmaz Yeşildal
 BASIM YILI : Haziran 2020
 ISBN : 978-625-7057-44-8

Kanaatimiz odur ki periler anaerkil muhayyilenin bir tasavvuru biçiminde bugüne ulaşmayı başarmış varlıklar olarak masallardaki yerlerini almışlardır. Daha net bir tabirle periler tanrıçadan cadıya dönüştürülmeye çalışılan kadın imgesinin direnişinin vücut bulmuş hâlleri olarak varlık mücadelelerini sürdüren olağanüstü masal kahramanlarıdır.