KİTABIN ADI : MARAŞ ARAŞTIRMALARI-3
 YAZAR : PROF.DR.İBRAHİM SOLAK
 BASIM YILI : EYLÜL-2022
 ISBN : 978-625-8414-36-3

Maraş Anadolu’nun kadim şehirlerinden biridir. Şehrin tarihi, Geç Hitit şehir devletlerinden Gurgum Krallığına kadar uzanır ve bu krallığa başkentlik yapar. Daha sonra Asur, Persler ve Roma hâkimiyetine geçen şehir, Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması üzerine Bizans idaresine girer. 637’de Müslümanların komutanı Halid b. Velid tarafından Bizanslılardan alınan Maraş, bu tarihten itibaren gerek Emeviler gerekse Abbasiler döneminde birkaç kez Bizanslıların eline geçse de 1085 yılında Türkler tarafından fethedilinceye kadar Araplar ve Bizanslılar arasında sık sık el değiştirir. Maraş, XIII. yüzyılın ikinci yarısına kadar Emir Hüsamettin Hasan soyundan gelen valiler tarafından idare edilir. XIV. yüzyılın ikinci yarısında Maraş ve civarı yoğun Türkmen aşiretleri ile iskân olur. Dulkadirli Beyliği’nin kuruluşuna kadar yaklaşık yarım yüzyıl Halep valilerine bağlı olan Türkmen beyleri tarafından idare edilir. Anadolu’da Moğol hâkimiyetinin son bulması ile birlikte Maraş ve çevresi Zeyneddin Karaca Bey’in öncülüğünde toplanan Dulkadirli Türkmenlerinin idaresine girer. Bölgede 1337 yılında Zeyneddin Karaca Bey tarafından Dulkadirli Beyliği kurulur. Yaklaşık iki asır bölgede hüküm süren Dulkadirli Beyliği, Kanuni Sultan Süleyman zamanında ortadan kaldırılır (1522). Bu tarihten itibaren Dulkadirli toprakları tamamen Osmanlı Devleti’nin idaresi altına girer. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından işgal edilen Maraş, verdiği başarılı kurtuluş mücadelesi ile Anadolu’nun her köşesine bağımsızlık ümidinin taşınmasını sağlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tesisinin ardından bu başarıya istinaden Maraş, 5 Nisan 1925 günü “istiklal madalyası” ile taltif edilir, 7 Şubat 1973 tarihinde TBMM kararı ile şehre “Kahraman” unvanı verilir. Kahramanmaraş Anadolu’nun çok tanınmayan, bilinmeyen her açıdan potansiyeli yüksek saklı cennetlerinden birisidir. Bu saklı cennetin, başta ilim dünyası olmak üzere milletimiz tarafından öğrenilmesini, şehrimizin değerlerinin ortaya çıkarılmasını arzuluyor ve bu hususta çalışmalar yürütüyoruz.

2020 yılında Maraş Araştırmaları 1 ve 2021 yılında da Maraş Araştırmaları 2 adıyla yayınladığımız çalışmaların devamı niteliğinde olan Maraş Araştırmaları 3 isimli bu çalışmanın da temelinde Maraş bulunmaktadır. Alanında uzman farklı akademisyenler tarafından kaleme alınan bu çalışmada, Kahramanmaraş’ımızın tarihinin, coğrafyasının, edebiyatının ve kültürünün ele alındığı 21 adet bilimsel makale yer almaktadır.