Bilgi çağında küreselleşme ve teknolojik gelişmeyle birlikte hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti gittikçe önem kazanmaktadır. Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti bir işletme için müşteri ilişkilerindeki başarısında, rakiplerinden sıyrılması ve rekabet gücünü kazanmasında önemli bir rol oynar. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin üzerinde durdukları konuların başında hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti gelmektedir. İşletmeler, giderek artan risk ortamında, kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak hizmet kalitesini artırmayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır. Çok kriterli karar verme analizlerinde ağırlığın belirlenmesi sonuçları doğrudan etkileyen önemli ve kritik bir konudur. Bu nedenle çalışmada, Entropi ve CRITIC (The Criteria Importance Through Intercriteria Correlation) olmak üzere iki objektif ağırlık belirleme yöntemi ile gri ilişkisel analiz yöntemi (GİA) kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, lojistik faaliyetleri yürüten bir işletmenin hizmet kalitesi boyutlarının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir.

KİTABIN ADI: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ
YAZAR: DR. RAŞİT ACAR-DOÇ. DR. YUSUF ŞAHİN-DOÇ. DR. MUHAMMET BURAK KILIÇ
BASIM YILI: HAZİRAN-2023
ISBN: 978-625-6401-81-5