Karamanoğlu Beyliği’nin yönetim merkezi olması yönüyle Larende (Karaman), bünyesinde kurulan vakıflar ve inşa edilen eserler itibariyle bu beylik döneminde öne çıkan bir merkezdir. Elinizdeki eser vakıf kurumunun tarihteki izdüşümleri olan vakfiyeleri Karamanoğlu Beyliği özelinde ele almıştır. Bu çerçevede Karamanoğlu Beyliği Dönemi Larende şehrinde kurulan vakıflara ait vakfiyeler değerlendirmeye tabi tutulmuştur. İncelenen vakfiyeler aracılığıyla mevzu bahis eserler hakkında yeni ve özgün birtakım bilgilere ulaşılmıştır. Bu malumatın Karamanoğlu Beyliği vakfiye kültürüne dair mevcut bilgi birikimine katkı sunması, ayrıca söz konusu döneme bu yönüyle ışık tutması amaçlanmıştır.

KİTABIN ADI: LARENDE VAKFİYELERİ -KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ DÖNEMİ-
YAZAR: AHMET GÜMÜŞTOP
BASIM YILI: ARALIK-2022
ISBN: 978-625-6401-21-1