Yunanlıların 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgallerinin hemen ardından yöre halkı başta şehir merkezi olmak üzere ilçelerinde de sesini en üst perdeden bildirme ihtiyacı hissetmiş, İtilaf Devletleri nezdinde işgale karşı olduğunu bildirmiştir. Yunan işgalinin devam etmesi ve Anadolu içlerine doğru ilerleyişinin sürmesi üzerine milli direniş için gerekli adımlar atılmıştır. Bu doğrultuda Afyonkarahisar halkı söz konusu işgaller karşısında hiçbir zaman sessiz kalmamış Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni teşkil ederek protesto ve mitinglerle sesini duyurmaya çalışmıştır. Bunun hemen ardından Kuva-yı Milliye Teşkilatını kurarak fiili direniş için alt yapı çalışmalarını başlatmıştır. Bu doğrultuda Bayatlı Arif Bey’in Karakeçili Milli Alayı ile İsmail Şükrü Hoca’nın Çelikalay’ı düzenli ordu teşkilatı kuruluncaya kadar çok faydalı ve kahramanca faaliyetler yürütmüştür.

KİTABIN ADI: KUVA-YI MİLLİYE DÖNEMİNDE AFYONKARAHİSAR 1918-1920
YAZAR: PROF. DR. AHMET ALTINTAŞ
BASIM YILI: MAYIS-2023
ISBN: 978-625-6401-74-7