KİTABIN ADI : Küresel Kapitalizme Başlangıç
 YAZARI : Gürcan Şevket Avcıoğlu
 BASIM YILI : Aralık 2016
 ISBN : 978-605-9269-65-0

Kapitalizmin ne olduğu, nasıl geliştiği, sosyal, siyasal ve kültürel etkileri hakkında çok şey yazılmıştır. İktisat kuramcıları ve tarihçileri kapitalizmi tanımlar, tarif eder ve çözümler diğer ekonomik sistemlerle karşılaştırır. Siyaset bilimciler, kapitalizmin politik etkilerini ya da politik öğütlenmelerle ve iktidarla ilişkisini tartışır. Sosyologlar ve kültür bilimcileri de kapitalizmle toplum ilişkisini, gündelik işler, davranış biçimleri, sosyal örgütlenmeler, toplumsal algı ve zihniyet açısından değerlendirir. Bütün bu alanların katkısıyla önemli bir akademik yazın meydana gelmiştir. Akademik kimliği olanlar da dâhil olmak üzere birçok araştırmacı ve yazar kapitalizmin içeriğini ve sonuçlarını değerlendirir, birçokları da eleştirir. Eleştirilerin bazıları düşmancadır ve slogan içerir. Bu kitabın amacı ise kapitalizmi savunmak ya da reddetmek değil, Türk okuyucuların onu bilmesine ve anlamasına katkı sağlamaktır. Bu bilme ve anlama çabasının, akademik eğitime katkısının olması ayrıca bu konuya ilgisi olan her okuyucunun faydalanması umulmaktadır.