Bu çalışmada, son dönemde diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanında yaşanan gerçek olaylardan yola çıkılarak, temel gereksi-nim ve ihtiyaçlar ve buna dayalı olarak uygulanması gereken esas-lar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Şüphesiz böylesi bir çalışma; kültür, iletişim ve diplomasi alanına farklı bir bakış açısı getirecek ve olayların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

KİTABIN ADI: KÜLTÜR, İLETİŞİM VE DİPLOMASİ
YAZAR: Doç. Dr. Güray ALPAR
BASIM YILI: EYLÜL-2023
ISBN: 978-625-6775-02-2