KİTABIN ADI : Kıyafetname – Numune-i Enveri 
 YAZARI : Bekir Direkci, Hidayet Duyar 
 BASIM YILI Kasım 2017 
 FİYATI 23,15 TL 
 ISBN 978-605-2338-23-0 

Enveri tarafından kaleme alınmış olan Kıyafetname(Nümûne-i Enverî) “İsimden Müsemma Hâllerine Bakış”ve “Siretten Surete Gidiş” bölümlerinden oluşan manzum-mensur karışık tasavvufi bir eserdir. Çalışmamız Giriş, Çeviri Yazılı Metin, Dizin ve Tıpkıbasımdan oluşmaktadır. Giriş bölümünde yazarın hayatı hakkında bilgi verip eserin tanıtımını ve incelemesini yaparak genel hatlarıyla kıyafetname türünün edebiyatımızda ve kültür tarihimizdeki yansımalardan, firasetten ve isimden müsemma konulardan bahsettik.