KİTABIN ADI : KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA GENÇLERİN SİYASAL KATILIMI
 YAZARI :  İBRAHİM ETHEM ERDİNÇ
 BASIM YILI : Kasım 2020
 ISBN : 978-625-7057-69-1

Türkiye’deki siyasal katılım literatürü incelendiğinde insanları siyasal katılıma yönlendiren temel dinamiklerin ve faktörlerin çok boyutlu olarak araştırıldığı görülmektedir. Ancak bu konu daha önce kişilik özellikleri bağlamında ele alınmamıştır. Bu nedenle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan ve üniversiteli gençlerin kişilik özellikleri ile siyasal katılımları arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, akademik literatüre önemli bir katkı sunmaktadır.

Pratik açıdan bakıldığında ise gençler siyasal iletişim açısından her zaman en önemli hedef kitlelerden biri olmuştur. Yapılan her seçimde bu kitleye milyonlarca yeni bireyin katıldığı gerçeği göz önüne alındığında bu kitlenin seçimlerin kazanılması açısından “belirleyici” bir düzeyde öneme sahip olduğunu söylemek dahi mümkündür. Siyasal seçimler söz konusu olduğunda bir hedef kitlenin desteğini almak, öncelikle onları tanımaya ve onlara hitap edecek nitelikteki mesajları içeren bir siyasal iletişim stratejisini inşa etmeye bağlıdır. Bu bakımdan gençlerin siyasal katılım boyutlarını kişilik özellikleri bağlamında ele alan bu çalışma, siyasal aktörlerin gençleri daha yakından tanımalarına ve doğru iletişim stratejisini inşa etmelerine katkı sağlayacaktır.