KİTABIN ADI : Kamu Yönetimi
 YAZARI : Doç. Dr. Erol Turan
 BASIM YILI : Şubat 2016
 ISBN : 978-605-9269-15-5

Bu kitapta, Kamu Yönetimi disiplininin alanı, konusu, kullandığı temel kavramlar, modeller; Kamu Yönetimi olgusunun tarihsel gelişimi ve başlıca yaklaşımları; yönetsel faaliyetlerin içinde gerçekleştikleri kurumsal yapılar ve hukuksal düzenlemeler incelenmekte; disiplindeki değişim ve dönüşümleri etkileyen faktörler ve faktörler arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir.