KİTABIN ADI : KAMU YÖNETİMİ-TEMEL KAVRAMLAR
 YAZARI : EROL TURAN
 BASIM YILI : Eylül 2019
 ISBN : 978-605-9269-15-5

Bu kitapta, Kamu Yönetimi disiplininin alanı, konusu, kullandığı temel kavramlar, modeller; Kamu Yönetimi olgusunun tarihsel gelişimi ve başlıca yaklaşımları; yönetsel faaliyetlerin içinde gerçekleştikleri kurumsal yapılar ve hukuksal düzenlemeler incelenmekte; disiplindeki değişim ve dönüşümleri etkileyen faktörler ve faktörler arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir.